fbpx

Чрез адвокатите на Ол Ин Дизайн ние предлагаме текущо правно обслужване на юридически лица. Нашата правна помощ ще  улесни отношенията между работодател и работник (служител), провеждане на преговори с Ваши контрагенти, изготвяне на бланкови или специфични договори, допълнителни споразумения и други, участие във форуми, дискусии, презентации и т.н.

Освен общата нормативна уредба в областта на търговския оборот и трудовото право, ние ще Ви консултираме и по специализираното законодателство, съобразно спецификите на Вашата дейност. Особено важно за всеки търговец или юридическо лице с нестопанска цел е да получи навременна и компетентна правна помощ.