fbpx

Регистрация на фирма

Регистрацията на Вашата фирма е процес и правна услуга, изискваща правни (юридически) знания и умения.

Преди да регистрирате вашата фирма, трябва да разберете какво дружество трябва да се регистрира – ООД, ЕООД, АД, ЕТ.

Регистрация на фирма и разлика между ООД и ЕООД

ООД означава Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „ограничено отговорно дружество„, следвайки съкращението ООД. ООД е обединение на две или повече лица (могат да са както физически, така и юридически), за извършване на търговски сделки с общи средства. Съдружниците имат дялове.

ЕООД означава Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „еднолично ограничено отговорно дружество“, следвайки съкращението ЕООД. Фирмата се регистрира на едно лице, което може да бъде физическо или юридическо.

Накратко, няма разлика между фирма ООД и ЕООД – разликата е само това, че при един собственик, името указва едноличната собственост на капитала. Процесът по откриването на фирма за ООД и ЕООД обаче има няколко дребни технически разлики.

Регистрация на фирма (дружество), ООД и ЕООД – изисквания

Или какво е нужно за да си регистрирате фирма ?

 • Минимален капитал за учредяване на дружество – 2 (два) лева. Минималната учредителна вноска, която може да притежава един съдружник в ООД – 1 (един) лев.
 • Наименование (Име) на дружеството – трябва да бъде уникално!
 • Основна дейност на фирмата – добре е да предвидите всякакви дейности и да ги впишете.
 • Седалище и адрес на управление – могат да са на един адрес или с различни адреси.
 • Трябва да изберете управител или няколко управители. Могат да бъдат измежду съдружниците (собствениците) или трето лице.
 • Трябва да укажете размер на капитала, следвайки минималните изисквания по-горе.

Регистрация на дружество, ООД и ЕООД фирма – процес

 • Подготвят се документите за регистрация на дружеството/фирмата/организацията – ООД или ЕООД.
  • Решение на едноличния собственик на капитала
  • Учредителен акт (документ за учредяване) – Дружествен договор за ООД и Учредителен устав за ЕООД.
  • Договор за управление
  • Образец от подпис и съгласие
  • Декларация по чл.13, ал. 4 от ЗТР
  • Декларация по чл.141, ал. 8 от ТЗ
  • Декларация по чл.142 от ТЗ
 • Проверява се уникалността на наименованието на фирмата.
 • Среща с нотариус за подписване на нужните документи.
 • Капиталът* се внася в банкова сметка (набирателна сметка), създадена само да съхранява капитала до фактическата регистрация на дружеството. Това е „гаранция“ за наличие на капитала. *Капитал на фирма също може да бъде непарична вноска, но за целта на регистрацията на фирмата – ще пропуснем тези усложнения, но се свържете с нас ако е такъв случая.
 • Сдруженията (дружествата) се регистрират към Агенция по вписванията – Търговски Регистър. Подава се заявление А4.
 • Процесът по регистрация на ООД или ЕООД дружество (фирма) се извършва за период от няколко дни, най-бързо за 1 ден.
 • След като дружеството се регистрира, получавате удостоверение за актуално състояние за регистрация на фирма ЕООД или ООД.
 • Набирателната банкова сметка се променя в разплащателна сметка, за да може да се използва пълноценно за търговските операции на дружеството.
 • Ако имате нужда от счетоводни услуги и ТРЗ (персонал и заплати), обмислете за счетоводно обслужване (помесечно) или за годишно счетоводно приключване.

Регистрация на фирма, ООД и ЕООД дружество – цена

Стигнахме до може би най-важния въпрос за административната регистрация на фирми и дружества, ООД и ЕООД – цена и разходите.

 • правна (юридическа) консултация, приготвяне на документи и регистрация на фирма ООД и ЕООД – цена по договаряне, в зависимост от индивидуалните нужди и изисквания. Цени от 50лв. Цените зависят от брой управители и други специфични особености.
 • държавна такса за вписване на фирмата – 110 лв.**
 • държавна такса за вписване на фирмата – банкова такса за плащането/превода – 2-10 лв.
 • банкова такса за откриване на набирателна сметка – обикновено 40-80 лв.
 • нотариална такса – 5-10лв.
 • държавна такса за издаване на удостоверение за актуално състояние – 7 лв.
 • държавна такса за издаване на удостоверение за актуално състояние – банкова такса за плащането/превода – 2-10 лв.
 • Регистрация по ЗДДС и други счетоводни услуги – при поискване.

** Държавна такса за вписване (откриване) на фирмата – предоставя се 50% отстъпка при подаване по електронен път (с електронен подпис), на основание чл. 12, ал. 2 от ЗТР.

Общата сума за регистрацията на вашата фирма е по договаряне. Указаните цени са за ваш ориентир и се надяваме да са полезни.

Регистрация на фирма, ООД и ЕООД дружество – възможни грешки

Няма да даваме подробни разяснения на възможните грешки при регистрация на ООД и ЕООД фирма и дружество, само ще изброим най-важните, при които ще загубите средства:

 • избрали сте име за фирмата (наименование), което вече съществува
 • ограничили сте дейността на фирмата до текущо нужната, без да помислите за бъдещо разрастване на фирмените услуги и дейности.

Онлайн регистрация на фирма – ООД и ЕООД

Предвиждаме създаването на нова секция в уеб сайта, която да включва онлайн заявка за регистрация на фирма, ООД и ЕООД, ЕТ, АД. Докато пуснем тази секция, можете да се свържете с нас за регистрация на фирма.

Нашето мото е да пестим вашето време, но фирма се регистрира един път – отделеното време за да я направете както трябва, ще ви спестите пари и време при последващи усложнения. Можете да я направите сами, със или без консултация от нас, но ако искате да сте спокойни и да спестите време – доверете ни се.