fbpx
2D и 3D дизайн на жилищен блок

Клиента имаше нужда от 2D и 3D визуализации на сграда. Нашите 3D дизайнери се заеха със задачата и проектираха 3D сцени на сградата и околната среда, които превърнаха в рендери от различни гледни точки на жилищния блок. След това изготвиха 2D визуализации на разпределенията на всеки един етаж, като се водеха от архитектурните чертежи подадени от клиента.

3D модел на блок
3D модел на блок
3D модел на блок
2D визуализация на блок
2D визуализация на блок
2D визуализация на блок
2D визуализация на блок
3D модел на блок